Vi kan tilby finansieringsbistand til våre boligkjøpere med fast rente inntil ca 70% av kjøpesummen. Renten ca 4,5% p.a, med nedbetalingstid inntil 15 år.
Gjeldsforsikringspremie er inklusiv. Gjeldsrenter på lån opptatt i Frankrike kan føres til fradrag i Norge.
Formueansettelsen av eiendom i Frankrike utgjør ca 25% av kjøpesummen.